Företaget

Teknikpartner i dess nuvarande form grundades år 2008 genom en sammanslagning av moderbolaget Transmar och dotterbolaget Ålands Renhållnings verkstadsfunktioner. Tanken med sammanslagningen var att med gemensamma krafter skapa en konkurrenskraftig oberoende verkstad för tunga fordon på Åland.

Transmarkoncernens krav på att säkerställa driftsäkerheten av den egna fordonsparken, samtidigt som man ville hålla nere reparationskostnaderna utan att äventyra kvaliteten, lade grunden till vår verksamhet. Behovet på Åland visade sig ganska snabbt vara större än så, då fler och fler externa kunder hittar till oss, inte minst på grund av den komplexa teknik som används i dagens fordon.