Bromssystem

Teknikpartner innehar A-tillstånd, vilket betyder att hos oss kan ni få alla slag av reparations-, service-justerings- och ändringsingrepp i bromssystem och dess regleranordningar gjorda. Oberoende av märke!

Dessutom kan vi bromsanpassa fordon och fordonskombinationer enligt de krav som ställs inför besiktning. Därefter behöver du som teknikpartnerkund endast visa upp intyget från oss hos motorfordonsbyrån. Vi utför även avgastest med godkänd utrustning på lastbilar.