Digitala färdskrivare

Teknikpartner har DB-tillstånd för att utföra installation, kontroll och översyn av digitala färdskrivare. Vi lagerför färdskrivare, för byte av befintlig eller nyinstallation i ert fordon.

Vi använder oss i första hand av Stoneridge färdskrivare. Vill du bekanta dig närmare med deras produkter kan du gå in på deras hemsida Här.