Tjänster

Vår kunniga personal har såväl lång som bred erfarenhet av tunga fordon. Vi servar och reparerar allt från renhållningsbranschens krävande komprimatorbilar till dieselaggregat på kylmaskiner. Vi har även tillgång till diagnosverktyg för flera lastbilsmärken på marknaden.